Ciljevi projekta

Specifični prekogranični ciljevi projekta su:

  • širenje poduzetničke kulture kod mladih i stanovnika prekograničnoga područja
  • poticanje nastanaka novih, na znanju utemeljenih poduzeća koja će sudjelovati u projektu i povezati se u prekograničnom području
  • povezivanje akademske zajednice s gospodarstvom
  • unaprjeđenje procesa prijenosa tehnologija i istraživanja iz I&R institucija i institucija znanja u poduzeća
  • povećavanje konkurentnosti i inovativnosti poduzeća u prekograničnom području
  • uspostavljanje prekogranične suradnje između institucija za pružanje potpore poduzetnicima
  • razvoj prekogranične potporne poduzetničke okoline koja će poticati nastanak novih poduzeća i omogućiti im gospodarski rast i razvoj u prekograničnom području
  • unaprjeđenje suradnje između poduzeća i institucija potporne okoline.