O projektu

Naziv projekta:

INTERINO – Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija
Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013.

Ukratko o projektu:

Specifični prekogranični ciljevi projekta INTERINO su poticanje poduzetničke kulture, nastajanje novih poduzeća na prekograničnom području, prijenos znanja iz akademske sfere u gospodarstvo, te razvoj novih usluga partnera projekta u svrhu poboljšanja usluga poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova i razvojnih agencija radi ostvarivanja njihove misije.

Provedba projekta trajat će 24 mjeseca, tijekom kojih će se provoditi regionalni natječaji za najbolji poslovni plan u regijama projektnih partnera.

Trajanje projekta

1. travnja 2011. – 31. ožujka 2013.

 Vodeći partner

UIP Univerzitetni razvojni center in incubator Primorske, Koper

 Nositelji aktivnosti / partneri u projektu

IRP – Inštitut za raziskovanje podjetništva Maribor

Tehnološki park Ljubljana

Pomurski tehnološki park Murska Sobota

IDA Istarska razvojna agencija Pula

CEPOR Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva Zagreb

REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje Čakovec

Tehnološki park Varaždin

Regije uključene u projekt

Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Obalno – kraška regija i

Osrednjeslovenska regija

Hrvatska: Istarska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija,

Zagrebačka županija i grad Zagreb.

Ciljne skupine projekta

U okviru prekograničnog projekta INTERINO aktivnosti će biti usmjerene na sljedeće ciljne skupine:

  • potencijalni poduzetnici s dobrim poslovnim idejama koji ih ne znaju provesti u posao ili započeti poslovni pothvat
  • studenti, istraživači, profesori koji žele komercijalizirati svoja istraživanja
  • žene poduzetnice
  • nova poduzeća koja se temelje na znanju, koja su inovativna na području proizvoda i usluga koja će plasirati na tržište, koja također uvode druge vrste inovacija (inovacije procesa, poslovnih modela) i koja se povezuju s institucijama znanja i potencijalnim novim kadrovima
  • sveučilišta i istraživački instituti koji žele surađivati s gospodarstvom ili žele komercijalizirati istraživanja kroz osnivanje poduzeća
  • potporne institucije za poduzetništvo koje sudjeluju u projektu, ali i druge institucije koje će iskoristiti dobru praksu na području jačanja ponude usluga za gore navedene ciljne skupine.

Očekivani rezultati projekta

Tijekom projekta bit će provedeno 8 regionalnih natječaja i 1 prekogranični natječaj za najbolji poslovni plan. Cilj projekta je osposobiti 80 potencijalnih mladih poduzetnika za pokretanje, rast i razvoj njihovih poduzeća, te se očekuje 80 poslovnih planova i osnivanje 20-ak poduzeća. Projekt predviđa razvoj online kataloga u kojem će biti predstavljen veći broj istraživačkih institucija iz prekograničnog područja, s ciljem povezivanja sektora malih i srednjih poduzeća s inovacijama i istraživanjima  te uspostavljanja suradnje na području prijenosa tehnologije i znanja. Tijekom projekta osnovat će se i međunarodna e-učionica.