Radni paketi projekta

 1. PROGRAM ZA START-UP PODUZEĆA U PROCESU NASTAJANJA: Identifikacija, potpora i promocija najboljih start-up poduzeća u pograničnim regijama

 

Aktivnosti unutar radnog paketa:

 1. a) Priprema zajedničke metodologije za regionalni natječaj i zajednički prekogranični natječaj

Ciljne skupine za navedenu aktivnost su: studenti, akademici, istraživači i potencijalni poduzetnici s poslovnim idejama.

U ovoj aktivnosti priprema se zajednička  metodologija za provedbu regionalnih natječaja i zajedničkog međunarodnog natječaja. Partneri usvajaju i implementiraju zajedničku metodologiju.

 1. b) Objava i provedba regionalnih natječaja za najbolji poslovni plan.

Pobjednici regionalnih natječaja uključuju se u prekogranični natječaj za najbolji poslovni plan koji partneri provode zajedno.

Svaki partner objavljuje regionalni natječaj za najbolji poslovni plan te odabire najbolje poduzetničke ideje koje ocjenjuje stručna komisija.

 

 1. c) U okviru regionalnih natječaja realiziraju se poduzetničke obrazovne radionice za pripremu poslovnog plana, te se objavljuje najbolji poslovni plan.

 Ciljna skupina za navedenu aktivnost su grupe poduzetnika.

Svaki partner provodi poduzetničke radionice za pripremu poslovnih planova za finaliste regionalnog natječaja te pomaže grupama poduzetnika na regionalnoj razini pripremiti poslovne planove. Stručna komisija regionalnog partnera izabire prva tri pobjednika. Svaki partner organizira završni događaj regionalnog natječaja i objavljuje pobjednika.

 1. d) Provedba zajedničkih prekograničnih natječaja za najbolji poslovni plan

Ciljna skupina za navedenu aktivnost su pobjednici regionalnog natječaja.

Zajednička stručna komisija odabire prva tri pobjednika međuregionalnoga natječaja. Novoosnovana poduzeća inkubiraju se u potpornom poduzetničkom okruženju. Vodeći partner u organizaciji s drugim partnerima vodi prekogranični natječaj.

 

 1. PROGRAM ZA POSTOJEĆA MALA I SREDNJA PODUZEĆA:

Izgradnja mrežne strukture za povezivanje I&R institucija i malih i srednjih poduzeća

Aktivnosti unutar radnog paketa:

 1. a) Prijenos postojeće metodologije kataloga u prekogranično okruženje svih partnera koje katalog geografski obuhvaća

Ciljna skupina za navedenu aktivnost su svi projektni partneri.

Svi partneri usvajaju metodologiju Inštituta za raziskovanje podjetništva iz Maribora i implementiraju je kod provedbe aktivnosti.

 1. b) Identifikacija i javna objava područja djelovanja I&R organizacija u okviru internetskog kataloga research-catalog.eu

Ciljna skupina za navedenu aktivnost su postojeća mala i srednja poduzeća, nova poduzeća, sveučilišta i istraživački instituti.

U ovoj aktivnosti evidentiraju se I&R jedinice (laboratorija, instituta, …) na sveučilištima i drugim istraživačkim organizacijama u pograničnim regijama iz prihvatljivog područja u zajednički online katalog po jedinstvenoj zajedničkoj metodologiji.

 1. c) Promocija I&R organizacija i njihovih područja djelovanja među malim i srednjim poduzećima

Ciljne grupe za navedenu aktivnost su postojeća mala i srednja poduzeća, nova poduzeća, sveučilišta i istraživački instituti te šira poduzetnička javnost.

U ovoj aktivnosti pripremaju se promotivni materijali za promociju portala među malim i srednjim poduzećima na regionalnom i prekograničnom području, organiziraju promotivni događaji za prezentaciju portala te priprema slanje e-biltena o I&R aktivnostima u pograničnom području.

 

 1. „i.škola“ OBRAZOVANJE u kontekstu cjeloživotnog učenja za razvoj malih i srednjih poduzeća

Aktivnosti unutar radnog paketa:

 1. a) Priprema studijskog programa, odabir i osposobljavanje mentora za provedbu obrazovanja, identifikacija poduzeća koja kreću u poduzetničke pothvate, identifikacija sudionika koji se obrazuju na konkretnim primjerima poduzeća

Ciljne skupine za navedenu aktivnost su partneri, mala i srednja poduzeća, istraživački instituti, sveučilišta i studenti.

Tijekom provođenja ovih aktivnosti priprema se za izvođenje i.škole čiju tehnologiju razvija Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske Koper te prijenos te metodologije na partnere u projektu, provođenje e-obrazovanja te identifikacija profesora i mentora i poduzeća koji sudjeluju u ovim aktivnostima.

 1. b) Organizacija i provedba međunarodnog obrazovnog programa „inovacijska škola za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća“ u suradnji s sveučilišnim centrima i I&R organizacijama

Ciljne skupine za navedenu aktivnost su  mala i srednja poduzeća, istraživački instituti, sveučilišta i studenti.

Provođenje ove aktivnosti podrazumijeva provedbu prekogranične i.škole,  te kreiranje prototipa rješenja za funkcioniranje poduzeća od strane studentskih grupa pod mentorstvom predstavnika iz poduzeća te akademskih i istraživačkih programa.

 1. c) Ostali partneri preuzimaju metodologiju i osmišljavaju plan implementacije i.škole u svojoj regiji

Ciljna skupina za navedenu aktivnost su svi projektni partneri.

Drugi partneri preuzimaju metodologiju i.škole za provedbu i.škole u skladu s regionalnim karakteristikama i mogućnostima i implementiraju  metodologiju u svojoj regiji.

 

 1. RAZVOJNE RADIONICE za unaprjeđenje usluga potpornog poduzetničkog okruženja na pograničnom području (!!! nakon klika gore, otvori se kompletan tekst koji slijedi uz točku 3.)

Aktivnosti unutar radnog paketa:

 1. a) Identifikacija dobre prakse

Ciljna skupina za navedenu aktivnost su svi projektni partneri.

Aktivnost podrazumijeva identifikaciju najmanje jedne dobre prakse po partnerskoj instituciji.

 1. b) Organizacija i provedba radionica za razvoj novih potpornih usluga za start-up poduzeća na pograničnom području

Ciljne skupine za navedenu aktivnost su partneri,  postojeća poduzeća, pojedinci i poduzetnici s poslovnim idejama te potporne institucije za poduzetništvo.

Aktivnost podrazumijeva provedbu  među-regionalnih radionica (dvije u Sloveniji i dvije u Hrvatskoj) za poticanje inovacija u gospodarstvu ili u potpornom poduzetničkom okruženju, te pripremu programa za implementaciju usluga s namjenom unaprjeđenja potpornog poduzetničkog okruženja u pograničnom području. Očekuje se da će tijekom i nakon završetka projekta partneri – sudionici projekta unaprijediti kvalitetu usluga koje pružaju malim i srednjim poduzećima na svojim područjima djelovanja.