Ukratko o projektu

Splošni čezmejni cilji projekta INTERINO so spodbujanje podjetniške kulture in nastanka novih podjetij ter prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo na čezmejnem območju. Projektni partnerji bodo razvili novo skupno storitev, ki bo prispevala k učinkovitejšemu izvajanju poslanstva podjetniških inkubatorjev, tehnoloških parkov in razvojnih agencij.

Projekt bo trajal 24 mesecev, v tem obdobju bodo v regijah projektnih partnerjev potekala regionalna tekmovanja za najboljši poslovni načrt.